En marsvinsguide vid köp och anskaffning

Marsvin är populära husdjur, speciellt för familjer, Det beror till stor del på grund av deras underbara temperament. De är sociala som sällan bits, även när de är stressade. Marsvin behöver en stor bur och möjligheter att träna utanför buren. Samt en bra diet som ger tillräckligt med vitamin C och grovfoder. För dessa små […]