Ecigg och vape, risker och nackdelar

Många talar varmt om fördelarna med ecigg och vejpning men hur är det egentligen med nackdelarna? Det är självklart att tillverkarna inte talar särskilt högt om de potentiella riskerna med e-cigg. Utan att det framhäver fördelarna så långt som bara möjligt. Det är i sig inte så märkligt att de gör på det viset eftersom riskerna är så pass små. Men detta till trots så finns ändå vissa risker som är associerade med e-ciggrökning.

Ecigg

Modern forskning

Det har hittills varit ganska överens om att användning av ecigg och el-cigarretter. Att det är minst 97 procent mindre skadligt än traditionell cigarett rökning. Att jämföra riskerna med cigaretter och e cigg är väldigt orättvis och till stor förlust för cigaretterna. En enda cigarett innehåller mer än 7000 kemikalier när den förbränns varav fler än 100 är cancerogena. Det finns även tjära som bara i sig är en otrolig dålig sak att ha i lungorna. Det är just tjäran som ställer till det extra mycket när en rökare har rökt under mycket lång tid. Tjäran gör så att flimmerhåren lägger sig ner och slutar fungera som de normalt är tänkta för- Att transportera upp slem och föroreningar ur lungorna.

När en storrökare

slutar med cigaretterna och övergår till att vejpa ecigg. Så får användaren inte i sig någon tjära överhuvudtaget eftersom tjära inte finns i e juicen till e cigaretter. När inte användaren längre får i sig tjära så ställer flimmerhåren sig upp. Vilket till en början irriterar och leder till rethosta och elände. När väl flimmerhåren återhämtat sig och kroppen hostat upp och ur sig all tjära så börjar kroppens egna inbyggda system att fungera normalt vilket är en otrolig hälsovinst för ecigg.

Riskerna med att vejpa

ligger snarare i vid långvarig användning av smakerna. Och där har man kunnat se att mentol-smaker verkar påverka kroppen något mer än andra smaker. Men återigen så är den lilla påverkan otroligt liten vid jämförelse med ecigg.